Τα παρακάτω στοιχεία συλλέγονται από την εταιρία FROMAGERIES BEL S.A. στην Γαλλία, για λογαριασμό της εταιρείας FROMAGERIES BEL HELLAS A.E., για την συμμετοχή σου στον διαγωνισμό «ΜΙΑ ΤΟΣΟ ΔΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ» και θα μεταβιβασθούν στην Ελλάδα στις εταιρείες WUNDERMAN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Α.Ε. και KANGA SERVICES COURIERS Α.Ε. για την επικοινωνία μαζί σου και την αποστολή του δώρου σου σε περίπτωση που είσαι ένας από τους νικητές του διαγωνισμού. Τα δεδομένα τα οποία θα συλλεχθούν και θα τύχουν επεξεργασίας θα διατηρηθούν συνολικά για 5 μήνες από την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού. Μετά το πέρας των 5 μηνών τα δεδομένα θα διαγραφούν.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό επιτρέπεται σε άτομα άνω των 18 ετών. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία:


Όνομα
Επώνυμο
Διεύθυνση
Τ.Κ
Περιοχή/Πόλη
Νομός
Κινητό
Email

Password
Επιβεβαίωση password

Για τη συμμετοχή ανηλίκων παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα δικά τους στοιχεία.


Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ρυθμίσεις cookies