ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ MINIBABYBEL «MΙΑ ΤΟΣΟ ΔΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ»


1) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FROMAGERIES BEL HELLAS A.Ε.» (εφεξής BEL ΗΕLLAS AE) που εδρεύει στο Δήμο Πεντέλης Αττικής, Περιοχή Μελισσίων, οδός Παπανδρέου αρ. 5, ΤΚ 15127 Α.Φ.Μ. 999632612 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών σε συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WUNDERMAN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΕ» που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας αρ. 10-12 ΤΚ 15125 Α.Φ.Μ. 084018148 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών στο πλαίσιο προώθησης του προϊόντος με το εμπορικό σήμα «ΜΙΝΙ Βabybel» διοργανώνει Διαγωνισμό με τίτλο «MΙΑ ΤΟΣΟ ΔΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ» για την ανάδειξη Νικητών που θα κερδίσουν – ένα εξαήμερο ταξίδι στη Φλόριντα με πέντε (5) διανυκτερεύσεις, ένα ή και περισσότερα - από τριακόσια (300) μπρελόκ buzzlightyear, και μια ή και περισσότερες από εκατό είκοσι (120) φιγούρες Τoy story οι οποίες αποτελούνται από σαράντα (40) φιγούρες Woody, σαράντα (40) φιγούρες Buzz και σαράντα (40) φιγούρες Jessie.

2) Η BEL ΗΕLLAS AE αναλαμβάνει να χορηγήσει τα δώρα του διαγωνισμού στους Νικητές. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό θα ακυρωθεί άμεσα και οι ανωτέρω θα υποχρεούνται στην επιστροφή οποιουδήποτε δώρου τυχόν έχουν λάβει.

3) Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της εταιρείας BEL ΗΕLLAS AE και της Ανώνυμης Διαφημιστικής Εταιρείας «WUNDERMAN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Α.Ε.», καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού.

4) Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 22/04/2019 έως 30/6/2019 (εφεξής η «Διάρκεια») στο Micro site http://www.littlebigadventure.gr που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την προωθητική ενέργεια του «Mini Babybel» (εφεξής το Προϊόν), όπου οι Συμμετέχοντες θα μπορούν να παίξουν και να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό.

5) Για τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντος. Όποιος ενήλικος επιθυμεί, μπορεί να παραλάβει δωρεάν έναν μοναδικό Κωδικό συμμετοχής, από τα γραφεία της Wunderman, Λ. Κηφισίας 10-12, Μαρούσι, και μόνο κάθε Δευτέρα από τις 10.00 π.μ. μέχρι τις 12.00 μ.μ., καθ’ όλη τη «Διάρκεια» της διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας συμπληρώνοντας ένα κουπόνι με τα προσωπικά του στοιχεία (Όνομα και επώνυμο). Κάθε Συμμετέχων θα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή κατ’ αυτόν τον τρόπο μόνο μία φορά.

6) Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει:
α) να μπει στο Micro site http://www.littlebigadventure.gr του «Προϊόντος»
β) να συμπληρώσει τη φόρμα με τα προσωπικά του στοιχεία – όνομα, επώνυμο διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό, περιοχή/πόλη, νομό, κινητό τηλέφωνο, email password, και επιβεβαίωση password (αποτελεί δική του ευθύνη η εγκυρότητα των στοιχείων που δίνει).
γ) να αποδεχθεί τις επιλογές που βρίσκονται κάτω από την καρτέλα συμπλήρωσης προσωπικών στοιχείων και αναφέρουν i) την πλήρη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό για τη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια ii) την πλήρη γνώση και αποδοχή της Επισήμανσης Απορρήτου (Privacy Notice) iii) την αποδοχή /συγκατάθεση της χρήσης και επεξεργασίας εκ μέρους της Διοργανώτριας εταιρείας BEL ΗΕLLAS AΕ και της Διαφημιστικής Εταιρείας «WUNDERMAN AE» των προσωπικών δεδομένων του Συμμετέχοντα με σκοπό την ενημέρωσή του αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του εν λόγω διαγωνισμού και για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στους παρόντες όρους και την αποδοχή/ συγκατάθεση μεταβίβασης αυτών στην εταιρεία ταχυμεταφορών « ΚΑΝGA SERVICES COURIERS A.E.» για την επικοινωνία μαζί τους και την αποστολή του Δώρου τους ιv) την επιβεβαίωση πως ο Συμμετέχων είναι άνω των 18 ετών.
δ) να εισάγει το μοναδικό Κωδικό που θα προμηθευτεί είτε δωρεάν απευθείας από τα γραφεία της WUNDERMAN AE, όπως ορίζεται στον όρο 5 του παρόντος είτε μετά από την αγορά συσκευασιών Mini Babybel σε δίχτυ που θα φέρουν την ειδική σήμανση του Διαγωνισμού και το μοναδικό Κωδικό αναγραφόμενο στο καρτελάκι τους που θα βρίσκεται πάνω στο διχτάκι. Εισάγοντας & υποβάλλοντας τον μοναδικό Κωδικό ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται αυτόματα μέσω ενός αναδυόμενου παραθύρου για το αν κέρδισε ένα από τα τετρακόσια είκοσι συνολικά (420) δώρα του Διαγωνισμού και ταυτόχρονα πως παίρνει μια συμμετοχή για την κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 1/7/2019 και μοιράζει ένα εξαήμερο ταξίδι στη Φλόριντα με πέντε ( 5 ) διανυκτερεύσεις. Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο χρήστης μετά τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής με τα στοιχεία του (όρος 6β) και την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό (6γ) – ακολουθώντας τη διαδικασία double opt in - θα πρέπει να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό απαντώντας εντός 24 ωρών στο επιβεβαιωτικό e-mail που θα λάβει.

7) Κάθε ενδιαφερόμενος έχει - καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού - το δικαίωμα να παίξει όσες φορές το επιθυμεί, καταχωρώντας κάθε φορά και ένα διαφορετικό Κωδικό αυξάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τις πιθανότητές του να κερδίσει ένα από τα 420 δώρα του Διαγωνισμού. Κάθε καταχώρηση κωδικού δίνει στον ενδιαφερόμενο μια συμμετοχή για την κλήρωση του μεγάλου ταξιδιού στη Φλόριντα. Οι συμμετοχές που μπορεί να αποκτήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι σε αναλογία με τις καταχωρήσεις κωδικών. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να κερδίσει περισσότερα από ένα από τα τετρακόσια είκοσι ( 420 ) δώρα υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα κερδίσει πάνω από ένα δώρο την ημέρα.

8) Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι συνολικά τετρακόσια είκοσι (420) και ένα (1) εξαήμερο ταξίδι στη
Φλόριντα με πέντε ( 5 ) διανυκτερεύσεις.
Το εξαήμερο ταξίδι στη Φλόριντα περιλαμβάνει :
• Πτήσεις μετ’ επιστροφής από τις κύριες πόλεις στο Ορλάντο της Φλόριντα (χωριστή κοστολόγηση) είτε για δύο ενήλικες είτε για μία οικογένεια των τεσσάρων (δύο ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των 16 ετών)
• Μεταφορά από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ορλάντο
• Διαμονή έξι ημερών (πέντε νύχτες) στο Sheraton Vistana Villages Resort στη Φλόριντα σε βίλλα τεσσάρων αστέρων με πρωινό
• Πάρτυ «Ultimate Celebration» Build-A-Bear για την κατασκευή ενός νέου λούτρινου φίλου
   o Οι ειδικοί θα βοηθήσουν τους νικητές να γεμίσουν και να ράψουν το νέο τους παιχνίδι
   o Περιλαμβάνεται ένας χνουδωτός φίλος για κάθε νικητή (αξίας έως 35 δολαρίων), ένα είδος ρουχισμού, παπούτσια, ένας ήχος και ένα σακίδιο ραπτικής
• Κατάστημα Disney με κουπόνια 200 δολαρίων για το κατάστημα της Disney
• Καρναβάλι της Παλιάς Πόλης του Ορλάντο και παραδοσιακό κατάστημα παιχνιδιών με 100 δολάρια για πληρωμές μέσω PayPal
• Γνωριμία με τη Φλόριντα με 200 δολάρια για πληρωμές μέσω PayPal για οποιοδήποτε από τα αξιοθέατα και τις παραλίες της προσφοράς
• Ταξιδιωτική ασφάλεια

Αναφορικά με τα 420 δώρα, θα διατίθενται επτά (7) δώρα την ημέρα με εξαίρεση τις δέκα τέσσερις τελευταίες ημέρες του διαγωνισμού που θα διατεθούν δυο (2). Η εταιρία BEL ΗΕLLAS AE έχει το δικαίωμα να διαθέσει περισσότερα από επτά (7) δώρα την ημέρα σε περίπτωση που οι νικητές είναι λιγότεροι από επτά (7) την προηγούμενη ημέρα. Το ίδιο ισχύει και για τις δέκα τέσσερις τελευταίες μέρες του διαγωνισμού όπου η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διατεθούν περισσότερα από (2) δώρα σε περίπτωση που οι νικητές είναι λιγότεροι από (2) την προηγούμενη ημέρα.
Στις ( 1/7/2019 ), θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για την ανάδειξη του μοναδικού νικητή ο οποίος
θα κερδίσει το μεγάλο ταξίδι στη Φλόριντα, όπως επίσης και δέκα αναπληρωματικών.
Τα ονόματα των Νικητών των 420 δώρων αλλά και του μεγάλου Νικητή για το ταξίδι στη Φλόριντα (
αρχικό γράμμα από το όνομα και το επώνυμό του Νικητή) θα
ανακοινωθούν στο Micro site http://www.littlebigadventure.gr του «Προϊόντος»
την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού.
Η σελίδα που θα ανακοινωθούν τα ονόματα των Νικητών θα παραμείνει ενεργή και μετά το πέρας
του διαγωνισμού.

Η ενημέρωση των τυχερών Νικητών για τα τετρακόσια είκοσι δώρα (420) πραγματοποιείται μέσω αναδυόμενου παραθύρου (pop up), το οποίο ανοίγει αυτόματα και ενημερώνει τον εκάστοτε Συμμετέχοντα πως ο Κωδικός του έχει κερδίσει και ότι θα παραλάβει το δώρο του μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού. Σχετικά με το μεγάλο ταξίδι στη Φλόριντα, ο νικητής θα ειδοποιηθεί μέσω email και τηλεφωνικής επικοινωνίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσα σε πέντε εργάσιμες από την μεγάλη κλήρωση (1/7/2019). Εάν κάποιοι από τους Νικητές δεν έχουν συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία τους στα απαιτούμενα πεδία, τότε το δώρο τους απόλλυται, καθώς η συμμετοχή τους δεν θεωρείται ολοκληρώμενη και συνεπώς έγκυρη. Αυτό αφορά τα τετρακόσια είκοσι (420) δώρα και το εξαήμερο ταξίδι στη Φλόριντα.
Σχετικά με τα τετρακόσια είκοσι (420) δώρα ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δεν συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία της διεύθυνσης και του ταχυδρομικού κωδικού. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιο Νικητή του Διαγωνισμού εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (45 ημέρες) ή κάποιος Νικητής του Διαγωνισμού αδυνατεί ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο ή αδρανεί με ή χωρίς υπαιτιότητά του για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια σε σχέση με την απαιτούμενη συνδρομή του για την παραλαβή του Δώρου του εντός των σαράντα πέντε (45) ημερών από την λήξη του Διαγωνισμού στις 30/6/2019, το πρόσωπο αυτό απόλλυται οριστικά από το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. Στην περίπτωση αυτή που ο Νικητής χάσει κάθε δικαίωμά του, απαίτηση ή αξίωσή του επί του Δώρου, αυτό παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση της και διακριτική της ευχέρεια στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου.
Σχετικά με το ταξίδι στη Φλόριντα ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δεν συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία της διεύθυνσης και του ταχυδρομικού κωδικού. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή της κλήρωσης εντός του χρονικού διαστήματος των πέντε ημερών (5 ημέρες) ή ο Νικητής της κλήρωσης αδυνατεί ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο ή αδρανεί με ή χωρίς υπαιτιότητά του για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια σε σχέση με την απαιτούμενη συνδρομή του για την παραλαβή το Δώρου του εντός πέντε (5) ημερών από την διεξαγωγή της κλήρωσης στις 1/7/2019, το πρόσωπο αυτό απόλλυται οριστικά από το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. Στην περίπτωση αυτή που ο Νικητής χάσει κάθε δικαίωμά του, απαίτηση ή αξίωσή του επί του Δώρου, αυτό παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία θα προβεί σε επικοινωνία με τους αναπληρωματικούς νικητές της κλήρωσης.

Αναφορικά με το εξαήμερο ταξίδι στη Φλόριντα Ακολουθούν οι όροι και προϋποθέσεις.
Όροι και Προϋποθέσεις για τους νικητές μας

1. Ο ανάδοχος του διαγωνισμού αυτού έχει προσλάβει την DJP Marketing & Promotions Ltd. για να διαχειριστεί την πλήρη εκπλήρωση του μεγάλου επάθλου του πακέτου διακοπών. Η εταιρεία DJP Marketing & Promotions Ltd είναι εγγεγραμμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο με αριθμό εγγραφής εταιρείας 8065185 και έδρα στη διεύθυνση 107 Bell Street, Λονδίνο NW1JTL, Αγγλία.
2. Τουλάχιστον ένας από τους νικητές που ταξιδεύουν θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών.
3. Οι νικητές πρέπει να διαθέτουν πενταετές διαβατήριο σε ισχύ και να έχει ισχύ τουλάχιστον 90 ημερών για το πακέτο διακοπών του επάθλου. Όλες οι βίζες εισόδου, τα έντυπα ESTA και / ή τα ταξιδιωτικά έγγραφα αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του νικητή, συμπεριλαμβανομένου του κόστους για τις βίζες, αν υπάρχει. Η DJP Marketing & Promotions Ltd. δεν αναλαμβάνει τις βίζες εισόδου.
4. Όλοι οι νικητές θα λάβουν επιβεβαίωση ότι έχουν κερδίσει ένα από τα βραβεία μέσω e-mail και μέσω τηλεφώνου (εφόσον έχει δοθεί αριθμός τηλεφώνου) εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κλήρωσης.
5. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών θα γνωστοποιηθούν στον εμπνευστή του βραβείου και τους αντιπροσώπους του στο βαθμό που είναι απαραίτητο ώστε τα βραβεία να παραδοθούν στους νικητές.
6. Οι νικητές θα πρέπει να παρέχουν αντίγραφο των διαβατηρίων τους για να διασφαλίσουν την ορθή γραφή των ονομάτων τους, καθώς και ότι τα διαβατήριά τους είναι σε ισχύ.
7. Οι νικητές θα πρέπει να παρέχουν ειδοποίηση τουλάχιστον 60 ημέρες πριν την αιτούμενη ημερομηνία αναχώρησης.
8. Όλα τα βραβεία είναι μη μεταβιβάσιμα. Δεν υπάρχει διαθέσιμη εναλλακτική μετρητών για κανένα βραβείο. Στην απίθανη περίπτωση που κάποιο βραβείο καταστεί μη διαθέσιμο (λόγω ανωτέρας βίας ή αν το βραβείο δεν είναι κατάλληλο για τους νικητές κλπ), η Η DJP Marketing & Promotions Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να το αντικαταστήσει με βραβείο το οποίο μπορεί να καθορίσει ως ισοδύναμης αξίας.
9. Τα πακέτα διακοπών εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ημερομηνίες της τουριστικής περιόδου, εκτός αν αυτό έχει οργανωθεί συγκεκριμένα πριν από το διαγωνισμό. Η τουριστική περίοδος περιλαμβάνει τις ημερομηνίες αιχμής των Χριστουγέννων (10 Δεκεμβρίου έως 5 Ιανουαρίου κάθε έτους) και ενδέχεται να περιλαμβάνει τις ημερομηνίες αιχμής του Αυγούστου.
10. Οι νικητές πρέπει να αξιοποιήσουν το πακέτο διακοπών τους εντός 12 μηνών από τη νίκη τους. Οι νικητές θα κληθούν να παρέχουν τρεις διαφορετικές προτιμώμενες ημερομηνίες για το ταξίδι και η DJP Marketing & Promotions Ltd. θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει τουλάχιστον μια από τις προτιμώμενες ημερομηνίες ταξιδιού του νικητή. Όσοι νικητές δεν ταξιδεύσουν μέσα σε 12 μήνες θα ακυρωθούν και δε θα δικαιούνται πλέον το μεγάλο βραβείο τους.
11. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη συσκευασία, όλα τα υπόλοιπα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των γευμάτων και των απαραίτητων χρημάτων, αποτελούν ευθύνη του νικητή.
12. Αφού επιβεβαιωθούν γραπτώς, οι ημερομηνίες ταξιδιού και τα ονόματα των επιβατών δεν μπορούν να αλλάξουν χωρίς επιβάρυνση, ενώ μπορεί μια τέτοια αλλαγή να μην είναι δυνατή, αν έχει αγοραστεί εισιτήριο που δεν επιδέχεται αλλαγή ή αποζημίωση.
13. Οι νικητές πρέπει να υπογράψουν ένα έντυπο νομικής αποδοχής που παρέχεται από την DJP Marketing & Promotions Ltd. πριν από την αναχώρηση ως βασική διαδικασία.
14. Τίποτα σε αυτό το ταξιδιωτικό πακέτο δεν επιτρέπει σε κανένα άτομο να χρησιμοποιήσει το όνομα της εταιρείας The Walt Disney Company και των συνδεδεμένων εταιρειών της, το εμπορικό σήμα, την πνευματική ιδιοκτησία, τους χαρακτήρες ή τη φήμη της σε συνδυασμό με αυτό το ταξιδιωτικό πακέτο ή με οποιεσδήποτε προωθητικές ενέργειες.
15. Η εταιρεία The Walt Disney Company και κάθε αντίστοιχη μητρική, θυγατρική και συνεργαζόμενη εταιρεία δεν ευθύνεται για την προώθηση, οργάνωση ή εκτέλεση του ταξιδιωτικού πακέτου, του διαγωνισμού ή των κληρώσεων.
9) Τα δώρα των Νικητών που θα επιλέξουν να διαγράψουν τα προσωπικά τους στοιχεία μέσα στο χρονικό διάστημα από 22-04-2019 έως 30-06-2019, δηλαδή κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού θα κρατηθούν από τη Διοργανώτρια BEL ΗΕLLAS AE. Αυτό αφορά τα τετρακόσια είκοσι (420) δώρα και το εξαήμερο ταξίδι στη Φλόριντα Τόσο η Διοργανώτρια όσο και η Διαφημιστική στην περίπτωση αυτή απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη απόδοσης των δώρων αυτών σε Νικητές (συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής στη κλήρωση για το μεγάλο ταξίδι ) που επιλέξουν να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Πριν ολοκληρωθεί η αιτούμενη διαγραφή ο χρήστης θα ενημερώνεται με αναδυόμενο παράθυρο ότι σε περίπτωση που επιλέξει την διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων δεν θα είναι πλέον εφικτή η παραλαβή του δώρου ή των δώρων του, αλλά ούτε και η συμμετοχή του στη κλήρωση λόγω ακύρωσης της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό

10) Για την παραλαβή ενός ή και περισσότερων από τα τετρακόσια είκοσι δώρα ( 420) είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του Νικητή, καθώς και η συμπλήρωση και υπογραφή τυχόν σχετικής δήλωσης αποδοχής που εύλογα μπορεί να του ζητηθεί ως προϋπόθεση και προαπαιτούμενο παράδοσης του Δώρου.

11) Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την αποστολή των Δώρων, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη ιδίως για τυχόν ελάττωμα των Δώρων του Διαγωνισμού ή / και για τυχόν βλάβη - ζημία για οποιονδήποτε λόγο από Δώρο και τη χρήση αυτού ή / και για πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά οποιασδήποτε από τις σχετιζόμενες με τα Δώρα εταιρείες.

12) Η Διοργανώτρια εταιρεία BEL ΗΕLLAS AE δικαιούται να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει οποιαδήποτε προθεσμία ή διάρκεια αυτού, να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωσή τους στο Micro site του «Προϊόντος». Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

13) Η BEL ΗΕLLAS AE δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των υποχρεώσεών της.

14) Η BEL ΗΕLLAS AE διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει Συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου Συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσας αυτής, ήτοι της Διοργανώτριας, το βάρος της αποδείξεως), τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

15) Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η Διοργανώτρια Εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβεί σε χρήση του ονόματος των Νικητών χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους.

16) Όσον αφορά στους Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό και στους Νικητές που θα αναδειχθούν, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά τους δεδομένα, όπως αναφέρονται ανωτέρω (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, περιοχή/ νομό, διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό και αριθμό κινητού τηλεφώνου) και η ίδια ή/ και τρίτοι, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της, θα έχουν δικαίωμα να επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλέξουν από τους ίδιους τους Συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους όρους 5 και 6 του παρόντος, για το σκοπό διενέργειας του «Διαγωνισμού», τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του «Διαγωνισμού», σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 8 του παρόντος, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των Δώρων στους Νικητές. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν τυχόν προσώπων τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην καταχώρηση των συμμετοχών στο «Διαγωνισμό», στην ανάδειξη των Νικητών και στην απόδοση των Δώρων. Οι Συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο «Διαγωνισμό» και την υποβολή των προσωπικών τους δεδομένων δίνουν τη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά τους δεδομένα που θα συλλέξει για τους άνω σκοπούς και συγκατατίθενται στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τη Διοργανώτρια, καθώς και για την γνωστοποίηση των δεδομένων αυτών στη Διαφημιστική εταιρεία και στην ΚΑΝGA SERVICES COURIERS A.E, με σκοπό την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και την αποστολή του δώρου στους Νικητές του «Διαγωνισμού». Τα δεδομένα τα οποία θα συλλεχθούν θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679 και θα τύχουν επεξεργασίας συνολικά από την ημερομηνία έναρξης τους διαγωνισμού και για πέντε (5) μήνες και μετά θα διαγραφούν.

17) Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αυτόν συνεπάγεται την πλήρη γνώση των Αναλυτικών Όρων Συμμετοχής, καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

18) Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, τροποποίησης, πρόσβασης, καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 και του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δίδεται η δυνατότητα σε κάθε Συμμετέχοντα - αν και εφόσον το επιθυμεί - μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής – πεδίου στην ιστοσελίδα http://www.littlebigadventure.gr, που θα παραμείνει ενεργής για πέντε (5) μήνες από την έναρξη του διαγωνισμού, να ζητήσει την αλλαγή, τροποποίηση ή τη διαγραφή των στοιχείων που έχει γνωστοποιήσει και να τα αποθηκεύσει σε μορφή excel. Να σημειωθεί πως η τροποποίηση στοιχείων αφορά τα στοιχεία: διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό, περιοχή / νομό και αριθμό κινητού τηλεφώνου. Στη περίπτωση της διαγραφής στοιχείων, αν το αίτημα της διαγραφής πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, ήτοι εντός των 70 πρώτων ημερών από την έναρξη του διαγωνισμού, στην τελευταία αυτή περίπτωση εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο (pop up) προς ενημέρωση του Συμμετέχοντα ότι ακυρώνεται η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και χάνει κάθε δικαίωμά του επί του Δώρου που τυχόν είχε κερδίσει με το συγκεκριμένο Κωδικό.

19) Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα βρίσκονται κατατεθειμένοι στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Άννα Ρήγα, Ακαδημίας 59 Αθήνα, τηλ. 210 3636518 (αριθμός πράξης 9.222/19-6-2019) και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής θα βρίσκονται επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα http://www.littlebigadventure.gr στη διάθεση όποιου συμμετέχοντα θέλει να τους διαβάσει.

20) Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Αθήνα, … Ιούνιος 2019

Για τη Διοργανώτρια               Για τη Διαφημίστρια

Ρυθμίσεις cookies